Katholiek Ede

Jubilea

25 jarig jubileum25 jarig jubileum 225 jarig jubileum 340 jarig jubileum40 jarig jubileum 240 jarig jubileum 3

Afscheidsviering

1afscheid v.d. GH kerk 24-3-20132afscheid v.d. G Hkerk 24-03-20133 afscheid v.d. GH kerk 24-3-20134afscheid v.d. GH kerk 24-3-20135afscheid v.d. GH kerk 24-3-20136afscheid v.d. GH kerk 24-3-20137afscheidv.d. GHkerk 24-03-2013 0088afscheid v.d. GH kerk 24-3-20139 afscheid v.d.GHkerk 24-03-201310 afscheid v.d.     GHkerk 24-03-201311afscheid v.d.GHkerk   24-03-201312afscheid v.d. GH kerk 24-3-201313afscheid v.d. GH kerk 24-3-201314afscheid v.d. GH kerk 24-3-201315afscheid v.d. GH kerk 24-3-201317afscheid v.d. GH kerk 24-3-201318afscheid v.d. GHkerk   24-03-201319afscheid v.d. GH kerk 24-3-201320afscheid v.d. GH kerk 24-3-201321afscheid v.d. GH kerk 24-3-201322afscheid v.d. GHkerk 24-03-201323afscheid v.d. GH kerk 24-3-201324afscheid v.d. GH kerk 24-3-201325afscheid v.d. GH kerk 24-3-201326afscheid v.d. GH kerk 24-3-201327afscheid v.d. GH kerk 24-3-2013 1028afscheid v.d. GH kerk 24-3-201329afscheid v.d. GH kerk 24-3-201330afscheid v.d. GH kerk 24-3-201331afscheid v.d. GH kerk 24-3-201332afscheid v.d. GH kerk 24-3-201333 afscheid v.d. GHkerk 24-3-201334afscheid v.d. GH kerk 24-3-201335 afscheid v.d. GH kerk 24-3-2013afscheid v.d. GHkerk- 24-3-2013     liturgie bij ontrekking a.d. eredienst Goede Herderkerk

Kroniek Goede Herderparochie

 

Scholen

Doordat de scholen van de Antoniusparochie de grote aantallen leerlingen niet meer aankonden was het dringend nodig dat ook in Ede-West katholieke scholen zouden worden gebouwd. Daarmee werd begonnen in januari 1957, naar ontwerp van architect  Braam, door aannemer J. Kuin, de uitvoerder was de heer Tak. Al op 1 september '57 werd de lagere St. Maartensschool in gebruik genomen, en in oktober ’57 de Bernadette kleuterschool. Mgr.Alfrink besliste dat deze scholen een eigen schoolbestuur zouden krijgen. Dit diende echter te ressorteren onder het kerkbestuur. Daartoe moest eerst de parochie van de Goede Herder officieel worden opgericht, ook al was er nog geen kerkgebouw.  Op vrijdag 26 juli 1957 ondertekende de Aartsbisschop Mgr. B. Alfrink het besluit tot oprichting van De Goede Herderparochie te Ede. Het besluit werd op zondag 28 juli 1957 voorgelezen in de parochiekerken van de H. Antonius van Padua te Ede en van de H.Catharina te Barneveld, omdat het grondgebied van de nieuwe parochie zich bevond op het gebied van deze beide parochies. Op 4 augustus 1957 is het besluit in werking getreden.

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.